'Duurzaamheid meer dan energiezuinigheid'

"In 2012 werd duurzaamheid voornamelijk gezien als het besparen van energie. Een jaar later is een ander aspect meer naar boven gekomen: duurzaamheid bespaart geld. Voor meer Europese architecten gaat duurzaamheid nu verder dan alleen energie besparen." Dit zijn enkele conclusies van Q3 2013 European Architectural Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder 1.600 architecten in acht Europese landen. "Architecten kunnen worden gezien als een leidende indicator in bouwactiviteiten", aldus een woordvoerder.

"Er valt veel te discussiëren over duurzaamheid. Niet alleen omdat het een duidelijke trend is in de bouwsector, maar ook vanwege de complexiteit van het begrip, de brede betekenis ervan en het feit dat één visie van wat duurzaamheid nu echt is ontbreekt. De vrijheid van interpretatie en de verschillende dimensies die duurzaamheid behelst maken het eveneens moeilijk voor de gehele bouwsector met betrekking tot de communicatie in de sector. Het is belangrijk dat boodschappen goed aankomen bij de juiste doelgroepen: eindgebruikers/ klanten/ investeerders."

Uit de metingen van Arch-Vision in de afgelopen twee jaar blijken veranderingen in hoe architecten duurzaamheid interpreteren. "In 2012 zagen architecten duurzaamheid nog vooral als energie besparen. Een jaar later echter, geven meer architecten aan duurzaamheid te zien in relatie met geld besparen, recycling, lage onderhoudskosten en het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Energie besparen blijft het meest genoemde kenmerk waarmee architecten duurzaamheid associëren, maar het meer is dan alleen dat geworden."

Samen met wet- en regelgeving, zijn financiële voordelen de belangrijkste drijfveren achter projecten waarin rekening wordt gehouden met duurzaamheid. "De voordelen op de lange termijn worden langzaam maar zeker steeds meer erkend door meer verschillende spelers in de bouwsector en we zien het steeds meer terug in de antwoorden van architecten, die steeds meer praten over de financiële kant van duurzaamheid."

"De verschillen in interpretatie van duurzaamheid tussen de acht verschillende landen kunnen succesvol worden gebruikt door fabrikanten van bouwmaterialen, producten en oplossingen in hun communicatie richting architecten, aangezien dit onderzoek een goede indicatie geeft van de top 5 kenmerken die architecten toebedelen aan duurzaamheid."

Deze en vele andere resultaten en ontwikkelingen in de Europese bouwsector zijn terug te vinden in de European Architectural Barometer, een internationaal onderzoek onder 1.600 architecten in Europa. Dit onderzoek wordt door Arch-Vision vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Nederland, België en Polen.

"Naast indicatoren om toekomstige Europese bouwvolumes te voorspellen, wordt elk kwartaal een thema behandeld. In Q3 2013 was dit "Duurzaamheid". Architecten zijn een waardevolle bron ter voorspelling van toekomstige bouwvolumes, zij zijn eveneens sterk bepalend voor de wijze waarop en met welke materialen er gebouwd wordt."