Breeam-NL Interieur?

Een aantal weken geleden hebben verschillende interieur- en duurzaamheidsexperts en de Dutch Green Building Council een eerste aanzet gedaan voor een nieuw duurzaamheidslabel: Breeam-NL Interieur. De Dutch Green Building Council zet deze eerste verkenning om in een plan van aanpak.


Breeam-NL Interieur is bedoeld om het interieur van een gebouw te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Momenteel worden bepaalde onderdelen van het interieur beoordeeld met Breeam-NL Nieuwbouw. Daarnaast bestaan er verschillende labels die duurzame prestaties van afzonderlijke interieurproducten meten. Er bestaat echter nog geen integraal keurmerk dat de duurzame prestaties van gebouwinterieur in kaart brengt.

Volgens de experts zou een integraal keurmerk voor interieur waardevol kunnen zijn, omdat dit label duurzaamheid heel zichtbaar maakt voor de gebruiker. Bovendien wordt een interieur vaker vervangen dan dat er nieuwbouw wordt gepleegd. Interieuronderdelen opnemen in het bestaande Breeam-NL Nieuwbouw is zodoende een gemiste kans. Daarnaast merkten de experts op dat grote bedrijven vaak al hun vestigingen tegelijk en volgens dezelfde standaard van nieuw interieur willen voorzien. Daar past één taal over duurzaamheid bij.

Het nieuwe keurmerk moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het een eenvoudig en transparant middel worden om de duurzaamheid van een interieur te meten. Ook moeten zowel bestaande als nieuwe inrichtingen beoordeeld kunnen worden met Breeam-NL Interieur. Tevens is het noodzakelijk dat het management-aspect wordt opgenomen in het nieuwe label. Een gebruiks- en onderhoudsplan is essentieel, evenals een visie op afschrijving, vervanging en milieubelasting.

Over de inhoudelijke kenmerken van Breeam-NL Interieur en de financiering wordt de komende tijd meer duidelijk. De Dutch Green Building Council gaat naar aanleiding van deze eerste verkenning aan de slag met een plan van aanpak. Het voorstel voor een nieuwe richtlijn voor interieur wordt ook nog getoetst bij verschillende marktpartijen.