Nieuwe werken

Het Nieuwe Werken is een opvatting om het werk efficiënter, effectiever en plezieriger te maken voor de medewerker maar ook voor de organisatie. Deze visie kan alleen worden gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem, binnen vooraf vastgelegde kaders, de gelegenheid te geven hoe en waar hij zijn werk uitvoert. Door alle ICT ontwikkelingen is het technisch mogelijk geworden om “Het Nieuwe Werken” toe te passen. Daarom is een goede basis essentieel omdat elke organisatie zijn eigen beleidspunten heeft. De formulering van beleid en visie zorgt voor een duidelijke manier van werken die u wilt nastreven. DND beschikt over de kennis en de vaardigheden om u daarbij van dienst te zijn.  Waar kan de medewerker zijn of haar taak optimaal uitvoeren en is uw organisatie in staat van een mooie kantoorwerkplek een bijzondere kantooromgeving te creëren? Een ruimte waar uw medewerkers over alle faciliteiten beschikken om een optimale prestatie te leveren.

En niet te vergeten;  de maatschappelijke ontwikkelingen spelen een grote rol op Het Nieuwe Werken.

Projectinrichting. Het is en blijft een vak. Het gaat om kostbare mensen en duurzame middelen. Duurzaam en verantwoord inrichten.