DND Foundation

Stichting DND Foundation is een stichting en is tevens geheel eigenaar van DND Projectinrichting. De winst die gegenereerd wordt komt, na aftrek van 10% voor verdeling onder de personeelsleden, volledig ten goede aan de stichting. DND Foundation is opgericht om de gemaakte winst te ontvangen en op een verantwoorde manier te besteden. Naast een winstdeling onder haar personeel wil DND de basis leggen voor een duurzame bedrijfsvoering. Dat betekent dat zij de ontvangen winst deels investeert in de ontwikkeling van haar personeel en die van de samenleving.

 

Naam: Stichting DND Foundation

 

Contactgegevens: Postbus 40088, 8004 DB Zwolle, info@dndfoundation.nl

 

RSIN: 820051524

 

Doelstelling: mensen laten groeien en dromen van individuen waar te maken

 

Samenvatting beleidsplan: Zorgdragen voor stabiele inkomstenstroom uit de aandelenbelangen en verstrekking van deze inkomsten aan derden om dromen waar te maken. 

 

Jaarverslag financieel en activiteiten (verkort): zie onderstaande bijlage (wordt nog toegevoegd zo gauw vastgesteld)

 

Bestuur: het bestuur van de stichting bestaat uit: Peter van Dillen (penningmeester), Harry Raaphorst (voorzitter) en Stephan van der Spruit (secretaris). De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.