DND en haar denkwijze

DND wil op een verantwoorde en transparante wijze ondernemen. Dat betekent dat wij ons richten op winst op de lange termijn voor zowel de onderneming als de samenleving. Deze visie uit zich in een aantal richtlijnen. Als eerste draagt DND zorg voor eigen personeel maar ook voor mensen buiten de onderneming. Het personeel is het grootste goed van de onderneming. DND streeft er naar om haar werknemers de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en dat zij op een verantwoorde wijze functioneren in een veilige werkomgeving. Daarom zijn alle uitvoerende werknemers in het bezit van een VCA-certificaat.

Ook buiten de onderneming wil DND bijdragen aan verbetering van de directe woon - , werk – en leefomgeving, zowel binnen als buiten Nederland. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van mensen, kennisdeling en het opzetten van bedrijvigheid. Daarnaast wil DND in ontwikkelingsgebieden persoonlijke ontwikkelingsprojecten opzetten. Omdat DND zich gedeeltelijk richt op winst wordt, naast ondernemen, de samenleving verbeterd en ontwikkeld.