Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip en eigenlijk is er geen betekenis aan te geven. DND is van mening dat duurzaamheid geen deel is van het bedrijfsproces maar een belangrijke richtlijn die terugkomt in alle facetten van de onderneming. Toepassing van duurzaamheid is voor DND verantwoord ondernemen zodat opbrengsten worden geïnvesteerd in zowel onderneming als samenleving en dat er zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het milieu. Andere voorbeelden van toepassing van duurzaamheid is het scheiden van restafval, het gebruik van energiebesparende verlichting op kantoor en het gebruik van gerecycled printpapier. Al deze duurzame inspanningen zijn vastgelegd in onze ISO certificeringen.