Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen maken wij gebruik van een kwaliteit – en milieumanagementsysteem. Binnen dit systeem hanteert we een drietal ISO certificeringen, namelijk ISO 9001, 14001 en 26000. ISO 9001 bevat een aantal richtlijnen als het gaat om de kwaliteit van de producten van DND. De producten worden van stap tot stap beoordeeld aan de hand een aantal criteria. Deze beoordeling vindt plaats gedurende het gehele proces, respectievelijk van productie tot gebruik. ISO 14001 gaat over het beheersen en verbeteren van de prestaties van onze onderneming op het gebied van milieu.

DND wil aan de hand van dit certificaat en alle acties die hierbij horen, het milieu zo min mogelijk schade toebrengen. ISO 26000 is de eerste normering wat alomvattend is in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit certificaat wordt gevormd door een zevental onderwerpen, waarbij DND zich specifiek richt op vier onderwerpen. Dat zijn de bewustwording van MVO onder het personeel, een leveranciersbeoordeling, het verhogen van de milieuvriendelijkheid en de inperking van het energieverbruik. Naast dit alles heeft DND een VCA certificaat behaald, wat betekent dat DND er naar streeft een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren voor zowel haar werknemers als haar afnemers.