Historie

DND Projectstoffering is in 1998 opgericht en bediende voornamelijk het noordelijke gedeelte van Nederland. In de periode daarna is DND als onderneming gegroeid en heeft het haar activiteiten uitbreid, zodat er in 2001 sprake was van een landelijke dekking.

In 2003 hebben wij de VCA certificering behaald. Dit houdt in dat DND voldoet aan richtlijnen die worden gesteld aan onderneming die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in een risicovolle omgeving. Daarnaast is de onderneming gestart met het behalen van ISO-certificeringen op het gebied van kwaliteit (9001) en milieu (14001). Dit heeft er toe geleid dat er kwalitatieve producten geleverd worden die zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu.
De behaalde certificeringen zijn van invloed geweest op de aanschrijving van Europese aanbestedingen waarmee DND in 2004 is gestart. Om deel te nemen aan deze aanbestedingen is het van belang om richtlijnen voor producten en organisatie duidelijk in kaart te brengen. In 2010 heeft DND haar kwaliteitssysteem zo ingericht dat het ook voldoet aan de ISO 26000 normering. Een normering die betrekking heeft op MVO.

In 2010 heeft er tevens een wisseling plaatsgevonden van de directie. Peter van Dillen, die op dit moment de functie bekleed van financieel directeur, heeft zijn functie van algemeen directeur overgedragen aan Stephan van der Spruit, die voorheen actief was als salesmanager.

Een toenemende vraag vanuit de markt heeft er toe geleid dat in 2011 de naam DND Projectstoffering is veranderd in DND Projectinrichting. Dat betekent dat wij onze werkzaamheden in de projectstoffering hebben uitbreid naar totale inrichting van leef – en werkomgevingen.