Bekijk interview referentie

Gemeentehuis

Gemeente Capelle aan den IJssel

"Gewoon goed"

De opdrachtgever voor dit project was de gemeente Capelle aan den IJssel. Capelle aan de IJssel is een groeiende gemeente, centraal gelegen in de randstad met meer dan 67.000 inwoners. De plaats van het uit te voeren project was het gemeentehuis van Capelle a/d IJssel, bestaande uit ongeveer 500 werkplekken in een kantoortoren van 13 verdiepingen. Doorslaggevend voor de gemeente om voor DND te kiezen was dat DND zich wat het inspelen op het bestek betreft theoretisch van haar concurrenten had onderscheidden.

De geleverde onderdelen zijn allen uitgevoerd in goed overleg met de opdrachtgever: “Er zijn korte lijnen binnen de organisatie van DND, waardoor zaken eerder en beter geregeld kunnen worden”, aldus Marietha van Toor, Beleidsadviseur Facilities van gemeente Capelle a/d IJssel. De werkzaamheden zijn op een zodanige manier uitgevoerd dat zoveel mogelijk de werkzaamheden van het personeel van de opdrachtgever doorgang konden vinden. Bovendien is er zo min mogelijk overlast veroorzaakt. De eventuele verplaatsing van meubilair gebeurde in overleg met de opdrachtgever; er was geen ruimte beschikbaar voor de tijdelijke opslag van meubilair etc.

Bij de gemeente Capelle heerst tevredenheid over het geleverde werk. Van Toor: “het werk dat geleverd is, is kwalitatief gewoon goed, het ziet er netjes uit. Er is bij DND grote aandacht voor details. De service is goed; op het moment dat er op/aanmerkingen zijn wordt er snel gereageerd, en kunnen eventueel te herstellen zaken ook snel worden hersteld.”